Το συνεργείο της εταιρείας μας ανέλαβε τον καθαρισμό ασθενοφόρου οχήματος ενός γνωστού νεφρολογικού κέντρου.
Όπως μπορείτε να δείτε στο φωτογραφικό υλικό παραπάνω, η εργασία τελέστηκε με συνέπεια καθώς καθαρίστηκε το εσωτερικό του ασθενοφόρου και η καμπίνα του εξ’ ολοκλήρου, ενώ έγινε και λεπτομερής απολύμανση σε όλες τις επιφάνειες.

Details

Related Portfolio